PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 13 oktober 2017 Nieuwsbulletin 13 oktober 2017

In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. De berichten zijn ook opgenomen in het regionale blad Kerkleven. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie.

Diensten


15 oktober
Kerk 
10.00 uur mevr.J.Ruiterkamp, Vorden

22 oktober
Kerk 
10.00 uur ds. J.J.v.Zoelen
Oecumenische dienst
m.m.v. de Cantorij

29 oktober
Kerk 
10.00 uur ds. G.W.v.d.Brug, Zutphen
Heilig Avondmaal

 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN

Zondagmorgen 22 oktober is er in de Remigiuskerk een oecumenische viering die – met instemming van de R.K. geloofsgemeenschap – in het teken zal staan van 500 jaar Reformatie en met name de rol van Luther. Voorgangers van katholieke zijde zijn parochiemedewerker Laura van der Kam (die tevens fulltime geestelijk verzorger is in de Gelre ziekenhuizen) en Maria Schotman.
Er is al veel aandacht geweest voor 500 jaar Luther en Reformatie en het is verheugend dat het herdenken daarvan ook in oecumenisch verband gebeurt. Er is veel meer herkenning gekomen. Het was aanvankelijk ook helemaal niet Luthers bedoeling om uit de (katholieke) kerk te stappen; hij wilde misstanden rechtzetten, met name rondom de aflaathandel. Met de 95 stellingen die Luther aan de deur van de slotkapel in Wittenberg aansloeg, beoogde hij een debat op gang te brengen. In die tijd was dat de gewone gang van zaken om discussie uit te lokken. Aanslaan veronderstelt hamer en spijkers, maar zo is het zeer waarschijnlijk niet gegaan. De slotkapel was een centrale plek in de stad waar iedereen kon lezen waarover de discussie zou gaan. 
Maar de tegenstellingen verscherpten zich en er gebeurde wat niet Luthers bedoeling was. Hij werd geëxcommuniceerd, buiten de kerk gezet. 
De argumenten van Luther hebben de R.K. kerk niet onberoerd gelaten. Ook van die kant kwam er bezinning op gang.
Inmiddels zijn we 500 jaar verder en is er van alles gebeurd. Er zijn nog altijd aanzienlijke verschillen tussen rooms katholieken en protestanten, maar we beseffen dat er wellicht meer is wat ons verbindt dan wat ons scheidt. We bevinden ons tenslotte allemaal onder het ene dak van de christelijke kerk.
De cantorij zal meewerken aan deze viering. We hopen er een inspirerende kerkdienst van te maken die tot nadenken stemt.     
Ds. Fini van Zoelen

Foto's startzondag
De startzonag ligt alweer even achter ons. Deze mooie ochtend gemist of nog even nagenieten? U vindt de foto's in ons fotoalbum.

 
IN DE GEMEENTE IN DE GEMEENTE

Bloemengroet
Zondag 24 september werd er een bloemengroet gebracht bij: mevr. Jo Wijers-Kornegoor, Landlustweg in Steenderen en mevr. W.J. Nijman- Mennink, Bronkhorsterweg in Steenderen.
Zondag 1 oktober was de bloemengroet voor: 
dhr. Dirk Koopmans en mevr. Riek Koopmans-Hanskamp, De Berken in Steenderen en Marije Knol, Esdoornstraat in Steenderen.

Uitnodiging Gemeenteavond 1 november 
De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeenteavond op woensdag 1 november om 20.30 uur in Het Anker. De vergadering vindt plaats na de dankdagviering in de kerk. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. 
Na de opening worden de notulen van 2016 voorgelezen en kijken we vooruit naar 2018. Na de pauze vertellen Karlijn, Gerdien en Peter over hun reis met World Servants naar Myanmar. U bent van harte welkom. Graag tot ziens! 

Dankdag Voedselbankactie 2017
Op Dankdag voor gewas en arbeid, woensdag 1 november houden we weer een Voedselbankactie voor de cliënten van voedselbank ‘De Eetketen’ in Zutphen. 
U kunt voor en na de diensten van zondag 29 oktober en woensdag 1 november producten komen brengen in de zijbeuk van de kerk. 
Wij denken aan pakken of blikken groente, macaroni, rijst, spaghetti, sauzen, bloem, soep, hagelslag, jam, sap, enz … Iets lekkers voor kinderen is ook welkom, het is bijna Sinterklaas- en Kerstfeest. In verband met de strenge voedseleisen kunt u geen eigen ingemaakte producten meegeven. 
Wanneer u niet naar de kerk kunt komen, maar toch deze belangrijke actie wilt steunen, neem dan contact op met één van de diakenen, telefoonnummers staan op de achterkant van de Engelenbak. 
Meer informatie over de voedselbank kunt u vinden op  www.voedselbankzutphen.nl 

Catechese 16+ groep:
We komen weer bij elkaar op dinsdagavond 17 oktober, om 19.00 uur in ‘het Anker’.

Eat & Meet:
De Eat & Meetgroep is weer van start gegaan. De volgende keer is op  29 oktober  van 17.30 tot 19.00 uur op de Kastanjelaan 37. Iedereen tussen 12 en 16 jaar is van harte welkom. Kom gerust een keer mee-eten.

Gesprekskring: wat geloven wij ook alweer als christenen?
Op 24 oktober is de tweede bijeenkomst van deze kring, die zich bezint op de inhoud van het christelijk geloof. We hebben gekozen voor een boekje van ds. W.R. v.d. Zee ‘opnieuw geloven’. Daarin bespreekt hij de Apostolische Geloofsbelijdenis, waarbij hij opmerkt dat het niet zozeer gaat over wàt we geloven, maar vooral over in Wie we geloven. Geloof is bovenal vertrouwen in de levende God. Dat is het uitgangspunt. 
We komen om 20.00 uur bij elkaar  in ‘het Anker’. Wie aan wil schuiven, is van harte welkom.
Ds. Fini van Zoelen
   
Bach in Bronkhorst:

Na het eerste succesvolle concert in de serie ‘Bach in Bronkhorst’ staat het tweede concert inmiddels gepland. Plaats van handeling is wederom de Kapel in het idyllische Bronkhorst op zondag 15 oktober om 20.00 uur.
Muzikaal uitgangspunt van de serie vormen de 6 schitterende vioolsonates die J.S. Bach componeerde voor viool en clavecimbel. In deze setting wordt het clavecimbel vervangen door het fraaie kabinetorgel uit 1739 van de beroemde orgelbouwer Hinsz.
Tijdens ieder concert worden 2 vioolsonates gekoppeld aan een aan Bach verwant thema. Na Telemann, vriend van Bach en jubilaris, is dat dit keer Bach en zonen. Zo zal er verder muziek klinken van Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich en Wilhelm Friedemann Bach. Aan de hand van zijn zonen krijgen we een mooi overzicht van de ontwikkeling van de laat-barokke stijl van vader Bach naar het classicisme, het idioom van JCF Bach, maar ook van Haydn en Mozart.
Uitvoerders zijn de Brummense musici Hans Rijkmans (viool) en Joop van Goozen (orgel).
De toegang is gratis. 
Gezien de grote opkomst bij het eerste concert is het raadzaam tijdig aanwezig te zijn.
Joop van Goozen

Activiteiten rondom Luther en de Reformatie in Steenderen en buurgemeenten:

In Steenderen: op 27 oktober wordt in ‘het Anker’ de film ‘Luther’ vertoond. Een film die ook al een aantal malen in het Luxor theater in Zutphen heeft gespeeld. Zeer de moeite waard!
Aanvang: 19.30 uur, we beginnen met koffie.

In Wichmond wordt drie keer de volgende musical opgevoerd: 
Ludger-Luther-Liefde
Anno 2017: 1275e geboortejaar van Ludger, brenger van het het christelijk geloof naar de Achterhoek. Anno 2017: 500 jaar Reformatie, tweespalt tussen katholieken en protestanten.
De weg van haat naar herstelde liefde.
In het Ludgerusgebouw, Vierakkersestraatweg (naast de RK kerk, Vierakker).
Door wie? mensen UIT WICHMOND-VIERAKKER en omgeving: katholiek, protestants, niet kerks. Uitvoeringen:
Vrijdag 27 oktober om 20.00 uur
Zaterdag 28 oktober om 20.00 uur
Zondag 29 oktober om 14.00 uur
Kaartjes: € 7.50 (Kinderen t/m 12 jaar € 3.50), verkrijgbaar bij Bakkerij Besselink (Dorpsstraat Wichmond), Auto Langwerden (Lankhorsterstraat) en het Ludgerusgebouw, vanaf vrijdag 13 oktober.
Het stuk is gesitueerd in het jaar 1917, een tijd toen de Nederlandse samenleving nog grotendeels aan een kerk verbonden was, hetzij katholiek, hetzij protestants (hervormd/gereformeerd). De twee geloofsrichtingen waren toen streng gescheiden (nu gelukkig niet meer).  De verschillen die toen bestonden tussen de katholieke en protestante bevolkingsgroepen worden in het stuk uitgebeeld. Dit gebeurt met een knipoog. Er wordt met humor naar een verzuilde samenleving gekeken, een agrarische gemeenschap met een kleine dorpskern en een levendige middenstand. Het verhaal heeft een goed einde. Dat ontstaat door een wonder. 

Op 28 oktober, om 20.00 uur in de Remigiuskerk in Hengelo(!): 
theatervoorstelling door theatergroep ‘Fijne mensen’ uit Ede:
‘Het zit niet… het zingt’.  Naar aanleiding van 500 jaar Reformatie. Het stuk plaatst ons in deze tijd en is vol muziek: mooie en ontroerende liederen en oude bekende meezingers.
Speelduur: 75 minuten. Aansluitend reacties, gesprek, ontmoeting bij thee/koffie.
Kosten: €4,- in de voorverkoop en €5,- op de avond zelf. 

Dinsdag 24 oktober 19.30 uur, Oude Kerk, Oudekerkstraat Etten
Kom naar voren! 500 jaar protestantisme
Op dinsdag 24 oktober vindt in de Oude Kerk in Etten de voorstelling ‘Kom naar voren!’ plaats, ter gelegenheid van de viering van 500 jaar Reformatie. Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda presenteren bekende en minder bekende voorlieden van de Reformatie in een afwisselende, muzikale voorstelling.
In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een accordeon, komen de historische personen tot leven. Historisch verantwoord gaat hier spannend samen met een actuele spits. Denk aan: Maarten Luther, Jan de Bakker uit Woerden, de Duitse vorst Philipp von Hessen, de gastvrije Menso Alting, de Bijbelgetrouwe Calvijn, de dappere Menno Simonszoon, de geleerde Arminius. En de meid van de pastoor in Borne. Kent u ze nog niet? Dan leert u ze kennen, wanneer ze naar voren komen en zich uitspreken!
De voorstelling begint om 19.30 uur. Entreeprijs: € 7,50
Meer informatie: Oecumenische werkgroep Ontmoeting & Inspiratie
ds. Peter Israël, tel. 0315 236596,
of ds. Frederiek Lunshof, tel. 0315 241376,

 
COLLECTES COLLECTES

De eindcollectes zijn bestemd voor:

15 oktober, Werelddiaconaat
Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede. 
Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het ERP (Environmental Rehabilitation Program), partner van Kerk in Actie. Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen hoe ze bijen kunnen houden en honing kunnen verwerken. Door de oogst en de honing te verkopen, verdienen ze wat extra voor hun gezin. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
22 oktober, Hervormingsdag
29 oktober, H.A.collecte

 
AGENDA AGENDA

dinsdag 17 oktober
Moderamen 19.30 uur
catechese 16+ groep 
19.00 uur in Het Anker.

donderdag 19 oktober
Ouderlingenberaad
Kerkrentmeesters
20.00 uur in Het Anker.

dinsdag 24 oktober 
Gesprekskring: Wat geloven wij ook alweer als christenen?
20.00 uur in Het Anker

woensdag 25 oktober
Koffie met een oortje      (afb.koffie met een oortje)
10.00-11.15 uur in Het Anker.

donderdag 26 oktober
Kerkenraad 
19.45 uur in Het Anker.

vrijdag 27 oktober
Film Luther  19.30 uur Het Anker

Kopij voor het volgend Kerkleven 
dat uitkomt op 27 oktober,
inleveren: t/m woensdag 18 oktober,
J.F.Oltmansstraat 22 of email:
 

 
 

gesprekskring Wat geloven we eigenlijk?
datum en tijdstip 24-10-2017 om 20:00
meer details

koffie met een oortje
datum en tijdstip 25-10-2017 om 10:00
meer details

Kerkdienst, Viering van de Maaltijd
datum en tijdstip 29-10-2017 om 10:00
meer details

 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.