PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 28 juli 2018 Nieuwsbulletin 28 juli 2018

In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie. 

KERKDIENSTEN

zondag 29 juli
Kerk 10.00 uur dr. J. Bruin, Zutphen

zondag 5 augustus
Kerk 10.00 uur ds. Fini van Zoelen

zondag 12 augustus
Kerk 10.00 uur mw. Christa van Stappen-Ormel, Zwolle

zaterdag 18 augustus
Veldkapel tussen Baak en Wichmond.
Oecumenische Oogstdankviering
19.30 uur  Voorgangers zijn pastor Joost Baneke en ds. Fini van Zoelen m.m.v. Muziekvereninging Nieuw Leven

zondag 19 augustus
Kerk 10.00 uur ds. Fini van Zoelen
Dienst van schrift en tafel

 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN

Bij de kerkdiensten
Op 12 augustus zal mevr. Ormel-Van Stappen voorgaan in de dienst in Steenderen. Zij voelt zich op een bijzondere manier met onze gemeente verbonden en we wensen haar en elkaar een gezegende viering toe.

Oogstdankviering:
Ook dit jaar zal er weer een oogstdankviering worden gehouden op de bekende plek: bij de Veldkapel aan de Vordenseweg, tussen Baak en Wichmond.
De plaatselijke afdeling van LTO Noord, afdeling West Achterhoek, is – al jaren – de initiatiefnemer. Marja Hartman is de nieuwe voorzitter, zij neemt het stokje over van Jan Willem Huetink. De viering heeft een oecumenisch karakter.
U bent van harte welkom bij deze oecumenische viering op zaterdag 18 augustus, om 19.30 uur. Bij slecht weer zullen we uitwijken naar de St. Martinuskerk in Baak, maar we hopen dit keer toch weer buiten te kunnen zijn op die prachtige plek om te midden van de vogels en de geur van de velden Gods lof te zingen en onze dankbaarheid te uiten. 
Voorgangers zijn pastor Joost Baneke en ds. Fini van Zoelen. Omdat pastoraal werker Jaap van Kranenburg met ziekteverlof is, zal hij helaas niet kunnen voorgaan.  We wensen hem van harte herstel toe.
Het thema van deze oogstdankviering is: gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
Zoals we allemaal weten, gaat er veel om in de agrarische wereld. Boeren krijgen voortdurend met nieuwe regelgeving te maken; ze liggen onder vuur vanwege gewasbeschermingsmiddelen enz. Grond dreigt onteigend te worden om er natuurgebieden of zonneparken van te maken. En het ziet er naar uit dat deze droge en hete zomer veel schade gaat opleveren, bijv. voor de maisoogst. 
Ons dagelijks voedsel is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Muziekvereniging Nieuw Leven zal ook dit keer voor ons spelen en ons begeleiden, zoals ze dat al jaren doen. We zijn daar erg blij mee.
Nogmaals: u bent van harte welkom!
Namens de voorbereidingsgroep, ds. Fini van Zoelen

Zomer:
Inmiddels beleven wij – vermoed ik – de droogste en warmste zomer sinds de metingen. Ik weet niet wat u ervan vindt, maar ik vind het bedreigend. In deze tijd lees ik voor mezelf de oudtestamentische profeten, zoals Joël en Amos en daar kom ik apocalyptische beelden tegen; bijv. Joël 1:10 en 11: ‘Het veld is verwoest, de dorre grond treurt, want het koren is vernield, de wijn verdroogd, de olie verloren. Toon je verslagenheid, boeren, barst uit in gejammer, wijnbouwers, om de tarwe en om de gerst, want de oogst van het veld is verloren gegaan’.
In Joël is dit alles het gevolg van een sprinkhanenplaag, waardoor alles kaalgevreten is, maar het effect doet denken aan wat wij om ons heen zien. En dan te bedenken dat er plekken op deze aarde zijn waar mensen altijd in een dergelijke droogte en hitte moeten leven.
Het houdt me bezig hoe we dit moeten interpreteren. Een regelrechte hand van de HERE God wil ik er niet in zien (daar is nl. veel tegenin te brengen), zoals dat wel het geval is bij de profeten. Zij zien er het oordeel van God in over ons menselijk tekortschieten.
Maar het zet me wel aan tot bezinning; over onze manier van leven; over ons ongebreidelde gebruik van de bronnen van de aarde. Een wake-up-call (een roep om wakker te worden).
Wat is uw mening hierover?
Ds. Fini van Zoelen   

 
IN DE GEMEENTE IN DE GEMEENTE

In memoriam
Op 10 juli stierf ons gemeentelid Aleida Alberta – Alie – Kornegoor-Loman, in de leeftijd van 81 jaar. Sinds enkele jaren woonde ze met haar man Marinus in zorgcentrum ‘de Bleijke’, in Hengelo. De laatste tijd was niet eenvoudig. Eerst moest ze worden opgenomen in Den Ooiman, maar gelukkig kwam er vrij snel een plek vrij op afdeling ‘de Bleek’ in de Bleijke, zodat ze toch weer dichtbij haar man kon zijn. Daar, in haar vertrouwde omgeving, omringd door haar man en kinderen is ze gestorven. 
Alie Loman werd geboren op 30 april 1937, als 2e kind in het gezin Loman, aan de Broekweg in Hengelo. Na haar werden nog 4 kinderen geboren. Tijdens haar lagere schooltijd verhuisde het gezin naar de Lamstraat in Toldijk, waar ze de school afmaakte. Daarna kwam ze in betrekking bij de fam. Kets en hielp daar bij allerlei werk op de boerderij.
Ze ging ook naar een kookcursus in Doetinchem; koken en bakken – dat was zeker één van haar talenten. Dat kon ze als de beste.
Ze leerde haar toekomstige man Marinus Kornegoor kennen bij gelegenheid van de opening van het nieuwe jeugdgebouw van de hervormde gemeente in Steenderen op 6 november 1954. Er werd een musical opgevoerd en Marinus was lootjesverkoper. Om half tien ’s avonds viel zijn oog op een leuk meisje uit Toldijk: het was liefde op het eerste gezicht.
Ze trouwden op 29 mei 1959. Ds. Mol leidde de inzegening. Het jonge paar ging wonen op de Covik. Daar hebben ze beiden hard gewerkt. Alie Kornegoor was daarbij onmisbaar en ze deed het met liefde: voeren van de varkens en de kalfjes, melken, de bloemen- en groentetuin, alles in en om de boerderij tip-top in orde, iets extra’s koken en bakken in het weekend. De kinderen, Marinus, Elbert en Ans bewaren er kostbare herinneringen aan. Bij hun moeder was niets te gek of te veel; spelen, troep maken, logeerpartijen. Zo was het ook met de zeven kleinkinderen. Alie Kornegoor genoot ervan. In de vrije tijd werden er vele dagjes uit gepland; er werd gefietst of een busje gehuurd. 
Zorgzaam – dat was ze; voor de kinderen en kleinkinderen, de familie. Voor haar broer toen die alleen achterbleef met drie kinderen vanwege het overlijden van zijn vrouw. Alie stond altijd klaar om te helpen.
Zoon Marinus nam de boerderij over en vestigde zich tenslotte in Drente. Marinus en Alie verhuisden naar Toldijk en hebben daar 13 fijne jaren gehad. Totdat Alie meer verzorging nodig had en ze naar de Bleijke verhuisden.
Op de dag van afscheid en begrafenis, op 17 juli, hebben we de trouwtekst gelezen: uit Johannes 15: 5 – waar Jezus zegt: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Alie Kornegoor heeft zich altijd verbonden geweten met geloof en kerk, meer nog met de Heer van de kerk. Aan Zijn handen hebben we haar toevertrouwd, met de woorden uit Openbaring 21, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, over God die bij ons zal wonen en onze tranen zal drogen. En de dood? Die zal er niet meer zijn.
We wensen haar man, kinderen en kleinkinderen, kracht en moed toe voor de tijd die komt, de liefde van God en de troost van veel mooie herinneringen.
Ds. Fini van Zoelen

Geboren
Op 3 juli werd Stijn geboren, eerste kind van Dianne Aalderink en Jürgen Teunissen (Vaarwerk 18, Vorden). Stijn kwam met een keizersnee ter wereld, maar het gaat gelukkig goed met moeder en kind. We feliciteren Jürgen en Dianne van harte met hun zoon en wensen hem toe dat zijn Schepper hem veel liefde en levensvreugde mag geven.
Ds. Fini van Zoelen  

Bloemengroet
Zondag 15 juli werd er een bloemengroet gebracht bij:
fam. Teunissen-Aalderink, Vaarwerk te Vorden , 
mw. Jeanet Zeevalkink, Meidoornstraat, St. 
en dhr. Henk Wiegers, Kanstanjelaan, St.
Zondag 22 juli bij : mw. Agnes Geurts- v. Zandwijk, Dr.A.A.straat, St.
en mw. Engelien Hendriks- Bleumink, Z- E weg in Baak.

3e nummer van Kerk Zijn
En weer werd er een prachtig kerkblad bezorgd. Ik ben er elke keer van onder de indruk.
Dank aan de redactie en aan Folkert Wijmenga. 
Ds. Fini van Zoelen

 
COLLECTES COLLECTES

De eindcollectes zijn bestemd voor

29 juli, Plaatselijk Diaconaal werk
5 augustus, Plaatselijk Gemeentewerk
12 augustus, Zending
19 augustus,  H.A. collecte

 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN

Terugblik openluchtviering in het Plantenbos
Op 8 juli hielden we een oecumenische openluchtviering in het Plantenbos. Het is altijd weer heerlijk om zo buiten bij elkaar te zijn en als beide geloofsgemeenschappen Gods lof te zingen en zijn Woord te horen. We genoten van die ene vogel die blijkbaar zo geïnspireerd was door de muziek van ‘Nieuw Leven’ dat hij er vol tegenaan ging om boven de muziek uit te komen. Dat zijn van die momenten dat je hart opengaat  en je je met de Hemel verbonden voelt.
Ds. Fini van Zoelen

 
AGENDA AGENDA

Kopij voor het volgende Nieuwsbulletin 
dat verschijnt omstreeks  vrijdag 17 augustus,  
inleveren t/m maandag 13 augustus, 
J.F.Oltmansstraat 22 of email:

 
KERK ZIJN KERK ZIJN

Lees hier KERK ZIJN

klik om nummer 3 te lezen -   |   klik op het blad

 
 

Kerdienst, viering van de Maaltijd
datum en tijdstip 19-08-2018 om 10:00 uur
meer details

Ontspanningsmiddag HVD
datum en tijdstip 20-10-2018 om
meer details

 
KERK ZIJN
 
Klik om KERK ZIJN nr 3 te lezen
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.