PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 13 januari 2018 Nieuwsbulletin 13 januari 2018

In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie.

Diensten


14 januari, 10.00 uur in Het Anker.
Voorganger is ds.J.Muntendam, Epse

21 januari, 10.00 uur in Het Anker.
Voorganger is ds. J.J.v.Zoelen
In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

28 januari, 10.00 uur in Het Anker,
voorganger is ds.H.Westerink, Vorden

 

 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN


Vanaf komende zondag, 14 januari, kerken we weer in ‘het Anker’, om de stookkosten enigszins in bedwang te houden. Ds. Muntendam zal dan voorgaan.
Op 21 januari vieren we het Heilig Avondmaal. Bij de avondmaalviering in december, op de derde Advent, waren er enkele kinderen in de kring. Het trof me hoezeer juist kinderen gevoel hebben voor iets van heiligheid. Ze pakten niet zelf de beker met druivensap, maar lieten die door mij vasthouden, terwijl ze een slokje namen. We kunnen van kinderen nog heel veel leren; van hun ontvankelijkheid voor het geloof en de Bijbelverhalen en hun vermogen zich te verwonderen.     

 
IN DE GEMEENTE IN DE GEMEENTE

In memoriam:
Op 21 december 2017 stierf ons gemeentelid Johan Gerrit Rutgers. De week ervoor was hij 75 geworden. Hij woonde sinds enkele jaren aan de Bergstraat 3/E in Zelhem. Hij werd geboren op 14 december 1942 in Toldijk, aan de Zutphen-Emmerikseweg 18, en heeft daar ook zijn hele leven gewoond tot voor drie jaar terug toen hij om gezondheidsredenen besloot om naar het appartement in Zelhem te verhuizen. Hij had één zus, Dinie, met wie hij een goed contact had. Zeker in de laatste jaren van haar leven kwam hij elke dag naar Gaanderen om daar met haar te eten.
Johan Rutgers doorliep de kleuter- en de lagere school in Toldijk. Hij kon goed leren en ging daarom naar de middelbare school in Zutphen. Vervolgens moest hij in militaire dienst. Daarna is hij naar de HTS in Arnhem gegaan om daar weg- en waterbouwkunde te studeren. Hij kreeg een baan bij Rijkswaterstaat en zijn voornaamste taak was het ontwerp, de aanleg en de uitbreiding van autosnelwegen, o.a. de A18, het gedeelte Doetinchem – Varsseveld; het aanbrengen van geluidsschermen en het toezicht op de uitvoering.
Vroeg op zijn 55e ging hij met de VUT. Zijn gezondheid was toen al niet optimaal en naar zijn mening speelde de ziekte hem parten – de ziekte van Kahler – die pas officieel in 2010 werd geconstateerd. In elk geval was het werk hem te zwaar en ging hij er vervroegd uit. Rond 1963 was hij begonnen met zijn grote hobby: het houden en kweken van sierfazanten, waar hij goed in was. Maar toen de ziekte van Kahler bij hem werd vastgesteld, is hij daar onmiddellijk mee gestopt. De volières werd opgeruimd en de vrijkomende tuin ingezaaid.
Begin 2014 is hij naar Zelhem verhuisd, dichtbij zijn aangetrouwde nichtje Liset en haar gezin die hem al die jaren terzijde heeft gestaan. Zo had ze dat beloofd aan haar schoonmoeder, de zuster van Johan Rutgers. Zij is zijn steun en toeverlaat geweest. Johan Rutgers was tamelijk op zichzelf; hij hield niet van groepen. Hij leefde uiterst sober: hij rookte niet, dronk niet en is altijd vrijgezel gebleven. Toch had hij ook behoefte aan contact. Hij had een kleine, betrokken kring van mensen om zich heen. Hij was een lezer; goede literatuur, daar hield hij van en dat betekende voor hem een venster op de wereld. Hij werd enthousiast als hij daarover vertelde en bezocht lezingen van schrijvers in de boekhandel van Varsseveld. Hij was een beschouwend mens; intelligent, gevoelig, eerlijk, maar ook kwetsbaar en nerveus. Hij was geïnteresseerd in kerk en geloof; was in de kerk van Steenderen gedoopt en had er belijdenis gedaan, maar hij kwam er niet toe om een kerkganger te worden, al betreurde hij dat ook. De laatste tijd had hij de Bijbel in Gewone Taal aangeschaft en was begonnen met Genesis en had al een aantal Bijbelboeken doorgelezen. Maar zijn gezondheid ging sterk achteruit en hij kon zich moeilijk concentreren. Daarbij maakte hij zich zorgen of hij wel thuis kon blijven, maar we zijn dankbaar dat dat kon met hulp van de Thuiszorg en van Liset. Toch nog onverwachts vond een medewerker van de Thuiszorg hem in bed terwijl hij kort daarvoor overleden was. Bij het afscheid in Steenderen op 28 december hebben we uit Prediker 12 gelezen en uit Romeinen 8. Zo mochten we hem neerleggen in de handen van zijn Schepper. Aansluitend vond de begrafenis plaats in Steenderen. We wensen zijn familie, in het bijzonder Liset en Laurens, de liefde van God op hun verdere weg van harte toe.
Ds. Fini van Zoelen     

Bloemengroet
Zondag 17 december werd er een bloemengroet gebracht bij:
mevr. A. Winkelhorst-Hagens, Riegersvoortseweg in Toldijk.
Zondag 24 december was de bloemengroet voor: 
mevr. Herma Hulleman, Kon. Julianalaan in Steenderen
Zondag 31 december was de bloemengroet voor:
mevr. Neeltje Wijers-Honkoop, De Bongerd in Steenderen en er is een attentie gebracht naar Egbert-Jan Terpstra, Z-E weg in Toldijk. 
Zondag 7 januari ging de bloemengroet naar:
dhr. Walter Olthof, Hoogstraat in Toldijk.

Kerknieuws: Vervolg op Kerkleven:
Per 1 januari 2018 is ons blad ‘Kerkleven’ gestopt. Voorlopig wordt u geïnformeerd via de website en het Kerkbulletin waarvoor u zich kunt opgeven. Erg handig, want elke keer als er nieuwe dingen op de site staan, krijgt u een melding met een klik waardoor u direct wordt verbonden met de website. We blijven het tweewekelijkse schema van inleveren van kopij hanteren. Dit voorstel kwam van Dinie Derksen en we hebben het meteen omarmd. Zij wil ook verder de redactie voeren.  
De uitgave van ‘de Engelenbak’ stopt ook; in plaats daarvan ontvangt u zes keer per jaar het blad ‘Kerk zijn’ (het eerste nummer zal uitkomen voor Palmzondag). Folkert Wijmenga heeft de mogelijkheden daartoe verkend en voor ons toegankelijk gemaakt. Het wordt u gratis aangeboden, maar bij het eerste exemplaar krijgt u het verzoek daaraan een vrijwillige bijdrage te geven. Vergeleken met ‘Kerkleven’ is het in ieder geval een stuk goedkoper. De redactie van ‘de Engelenbak’ (Bart Boenink, Marianne Messing, Hennie Reinders en Bernard Schieven) heeft zich ook voor ons nieuwe kerkblad als redactie beschikbaar hebben gesteld.
We hopen dat ook degenen die tot op heden ‘de Engelenbak’ rondbrachten dit willen blijven doen. 
Dank aan allen die hebben meegedacht en eraan mee willen werken!
A.s. zondag zal er een flyer in de kerk liggen met alle informatie daarop.

Ambtsdragers:
Afgelopen zondag, 7 januari, mochten we twee nieuwe ambtsdragers bevestigen:
Leonie Vredegoor-Kornegoor (de Berken 5) als ouderling-kerkrentmeester en Marieke de Witte-Brinkert (Esdoornstraat 6) als diaken. Marieke deed tevens belijdenis van haar geloof, voor God en zijn gemeente. Inmiddels heeft Henriëtte Jansen-Schieven (Z.E. weg 38) zich ook bereid verklaard om in de kerkenraad te komen, waar we erg blij mee zijn: op 14 januari wordt haar naam voorgesteld aan de gemeente en zij zal dan op 21 januari bevestigd worden in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Ze blijft haar werk als vrijwillige koster gewoon voortzetten. 

Sirkelslag 2018 
De jeugd  van de beide Steenderense kerken staat al weer in de startblokken voor SIrkelslag 2018. Het spel voor tieners met creatieve opdrachten en digitaal contact met 250 andere groepen in ons land.
De datum is vrijdagavond 2 februari. De locatie is het Anker.
Informatie is te krijgen bij Wim van der Spoel (tel. 452736). Er is volop plaats voor jogeren die mee willen doien. Meld je aan..
 

 
COLLECTES COLLECTES

De eindcollectes zijn bestemd voor:
14 januari, Het Anker.
21 januari, H.A. collecte
28 januari, Plaatselijk Diaconaal werk

 
AGENDA AGENDA


26 - 28 januari Kloosterweekend
21 januari  Eat en Meet
2 februari  Sirkelslag


Kopij voor het volgende Nieuwsbulletin dat u kunt vinden op 
(website: pkn-sb.nl - Actueel – Nieuwsbulletin)  
inleveren t/m maandag 22 januari, 
J.F.Oltmansstraat 22 of email:

 
 

Kerkdienst Anker, Viering van de Maaltijd
datum en tijdstip 21-01-2018 om 10:00 uur
meer details

Kloosterweekend
datum en tijdstip 26-01-2018 om
meer details

Koffie met een oortje
datum en tijdstip 31-01-2018 om 10:00 uur
meer details

 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.