PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 8 juli 2022 Nieuwsbulletin 8 juli 2022
In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie

PROTESTANTSE GEMEENTE STEENDEREN & BRONKHORST

NIEUWSBRIEF 2022-10
8 juli 2022

Vanaf Palmzondag zijn de diensten om 10 uur in de kerk, tenzij anders aangegeven. De diensten zijn vanaf 12.30 uur hier terug te kijken. De liturgie is hier in te zien.

10 juli, ds. Hubertien Oostdijk
17 juli, ds. Menno Leistra, Steenderen
24 juli, dhr. Herman Haan, Ten Boer
31 juli, ds. Menno Leistra, Steenderen
7 augustus, mevr. Gea Haan, Ten Boer
14 augustus, mevr. Jansje Ruiterkamp, Vorden
21 augustus, ds. Hubertien Oostdijk
 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN
Feestelijke overstapdienst van Jasmijn en Demi 
Op 26 juni hebben Jasmijn en Demi de overstap gemaakt naar de tienerkerk en afscheid genomen van hun tijd bij de kinderkerk. Bij de ingang van de kerk konden alle bezoekers een wens opschrijven voor beide tieners. Na de afsluiting met ijsjes in hun eigen ruimte kwamen de kinderen en Jasmijn en Demi weer terug in de kerk. De kinderen hadden mooie doosjes gemaakt waar alle wensen in zaten en dit werd hen als cadeau overhandigd. Bij de tienerkerk werden ze welkom geheten door Henk en Marion Knol. Zij vervingen Janine van der Spoel van de tienerkerk die er helaas niet bij kon zijn. Op een symbolische manier mochten ze de overstap maken via de voetstappen die op de grond werden gelegd naar de tienerkerk. Daar stapten ze over van perron 2 naar perron 3. De reis met Jezus gaat verder. We wensen hen een goede tijd bij de tienerclub en de tienerkerk.

Vakantiekinderkerk
De kinderkerk heeft vakantie van  10 juli tot en met 21 augustus. Ina Wijmenga zal de vakantiekinderkerk verzorgen door met de kinderen naar het Anker te gaan en elke week een eigen dienst te verzorgen.

Opbrengst collecte speciaal doel Pinksteren
Tijdens de oecumenische openluchtdienst op eerste Pinksterdag is gecollecteerd voor een speciaal doel  dat vanuit Vorden is gestart. Het doel was een goede tweedehands bus die vanuit Roemenie spullen  kan bezorgen in Oekraïne.  In Vorden zijn al jarenlang goede contacten met een zustergemeente in Roemenië en het geld komt dan ook zeker goed terecht. De collecte heeft het mooie bedarag van € 449,22 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank.

Thuis bekijken en/of beluisteren
U kunt de diensten online meebeleven of later beluisteren onder Diensten online. Heeft u geen computer, vraag dan de gratis cd aan bij Ineke Klein Lenderink, tel. 0575 451471.
Heeft u nog vragen over de diensten, bel dan Luc van Asselt (06-42616493).
Kijk hier een of meerdere diensten terug.

Collectes
Ook als u niet naar de kerk kunt komen hopen wij toch op uw bijdrage. De rekeningnummers:
Kerkrentmeesters
Diaconie: 
Het Anker:
NL14RABO0361103352; NL11RABO0361100884; NL07RABO0361156537
 
uit de gemeente uit de gemeente
Koffie met een oortje bestaat 10 jaar
Al weer tien jaar geleden is de eerste bijeenkomst van 'Koffie met een oortje'gestart. Jansje Ruiterkamp heeft dit destijds opgestart. We zijn blij dat het weer kan na de coronatijd en het jubileum gevierd kan worden,
Dat gaat gebeuren op 27 juli in het Anker van 10.00 - 11.15 uur met een feestelijke bijeenkomst  en koffie met iets lekkers hoort daar natuurlijk bij. Iedereen is welkom om dit mee te vieren.
Informatie bij Renee Kranenborg (451224)

Uit de knechtenkamer, juli 2022

Lieve mensen,

10 juli is de laatste keer dat ik voorga voor mijn zomervakantie. Vanaf 15 juli heb ik vakantie, ik start op 15 augustus weer.
Karin Spelt uit Drempt zal mij in eerste instantie vervangen in die periode, zoals ik voor haar waarneem tijdens haar vakantie. 
Neem bij overlijden altijd contact op met Ab Garritsen 06-12306907, hij regelt het verder. Neem bij pastorale vragen en zorgen contact op met uw ouderling.
Ik hoop van harte dat het rustig blijft!

Op 20 augustus 19.30 uur is de Oogstdankviering bij de Veldkapel op de Vordenseweg tussen Baak en Wichmond. Pastoraal Werker Carin Timmermans van de Willibrordparochie en ik gaan voor. Het thema is ‘Genieten en Dankbaarheid’. Weet u welkom! Op 21 augustus is dan mijn eerste viering hier weer in de kerk na mijn vakantie.

Op 4 september is onze startzondag. Het thema luidt ‘Aan tafel’. We starten met een ontbijt in de kerk 9.30 uur en aansluitend een korte viering. In het blad Kerkzijn leest u er meer over.

Het afgelopen jaar (voorjaar 2021 tot en met voorjaar 2022) zijn er 7 kinderen gedoopt! Daarmee zijn we als gemeente bijzonder. Buurgemeenten kijken er met jaloezie naar! Maar de grote kunst is hoe blijf je contact houden met die kinderen, met hun ouders? Ik ben daarover aan het nadenken. Je kunt denken aan ‘kind op schoot’ vieringen, een gespreksgroep met de jonge ouders om met elkaar in gesprek te zijn over opvoeden, geloofsopvoeding. 
Als u mee wilt denken, mee wilt helpen, oud of jong meldt u zich dan alsjeblieft aan! 
Hoe graag ik het ook zou willen, ik kan het beslist niet allemaal alleen!

De gespreksgroep rondt nog voor mijn vakantie de bespreking van de Apostolische Geloofsbelijdenis af maar gaat zeker verder. U kunt u aansluiten, want er zal vast wat verloop zijn. 
Graag wil ik ook, desnoods in een klein groepje, in gesprek met geïnteresseerden in vraagstukken rondom dood en leven. Wat voor vragen leven erbij ons? Wat willen we, waar hebben we vragen over, wat is er mogelijk? Een gesprek met een uitvaartondernemer behoort tot de mogelijkheden.
U kunt u nu al opgeven voor welke gesprekskring dan ook bij ondergetekende via mail of telefoon! In gezamenlijk overleg zoeken we dan naar data.

Mocht u bezoek van mij willen hebben, duurt het u te lang, laat het me weten via mail of telefoon en we maken een afspraak.
h.oostdijk.van.andel@hotmail.nl of 026-3237577

h.oostdijk.van.andel@hotmail.nl of 026-3237577

 
 
Bijbelleesrooster Bijbelleesrooster
Het bijbelleesrooster van het NBG: op DeBijbel.nl leest u de tekst van de dag in de bijbelvertaling die u prettig vindt. Voorheen kon men zich abonneren op een dagelijkse e-mail voor de tekst van de dag. Ook is de app 'mijn Bijbel' beschikbaar. U kunt deze downloaden voor smartphone of tablet. Informatie via DeBijbel.nl 

Er zijn tevens podcasts te beluisteren. Bijvoorbeeld 'Eerst dit' van de EO en de IZB, neem eens een kijkje op Gratis Bijbelpodcasts 

 
 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN
Steenrewalt gaf druk bezocht Zomerconcert
“Meer dan twee jaar gooide corona roet in het eten, maar nu kunnen we toch weer ons concert houden.” Met deze woorden van presentator Ronald Wisselo ging op dinsdagavond 5 juli in de Remigiuskerk het Zomerconcert van koor Steenrewalt van start. Het werd een feest voor zowel het koor als voor de talrijke bezoekers.
Steenrewalt heeft de corona-periode goed doorstaan; er deden dan ook zo’n 30 leden mee aan het Zomerconcert. Niet alleen zij, maar ook de Steenderense bevolking had zin in -eindelijk weer- een concert. Het kerkgebouw was tot op de laatste banken gevuld met belangstellenden.
De corona-beperkingen zijn dan weliswaar voorbij, maar de hele wereld is nog niet gereed voor een feestje, zo beseften de koorleden. Met name oorlogen in onder andere Oekraïne houden ons allen nog bezig. Het concert begon dan ook met ‘aandacht voor allen die lijden onder oorlog’. Onder leiding van dirigente Lucian Venderink, die het koor begeleidde op de vleugel, werden liederen gezongen zoals ‘Oekrainian prayer’. Naast Steenrewalt brachten ook een zestal solisten uit Steenderen en omgeving liederen ten gehore:  Hans Sluijter, Toos van Asselt, Mirjam Sluijter, Freek Beeftink, Ronald Wisselo en Jaap Dirkse.
Het zomerconcert werd een groot succes en kon dan ook worden afgesloten met een feestje. Het lied ‘I like the flowers’ werd samen met het enthousiaste publiek gezongen. Daarna volgden als het vrolijke ‘The lion sleeps tonight’ en als feestelijke afsluiting ‘Let the sunshine in’ uit de musical Hair. Het hele concert kan worden bekeken en beluisterd via deze link. 

Kerk elke vrijdagmiddag open voor iedereen van 13.30 tot 16.00 uur.
Vanuit de Plaatselijke commissie van de Gelderse kerken en de kerkenraad is dit initiatief uitgegaan. Vrijwilligers bemensen de kerk tijdens de openstelling. Het is de moeite waard om eens binnen te lopen voor informatie of om even neer te strijken in de mooie nieuwe stiltehoek.
De eerste ervaringen zijn positief. Dorpsgenoten en campinggasten kunnen zo de kerk ook eens van binnen zien. Ook voor leden van onze gemeente kan het een bijzondere ervaring zijn. U komt toch ook?

Bible Box in de kerk
In een nis, links in de kerk staat sinds kort een houten kistje met Bijbels. De diaconie heeft deze Bijbels aangevraagd bij de Bijbelvereniging. De diaconie biedt Nederlandse, Duitse, Engelse en Poolse Bijbels in de Bible Box aan. Daarnaast zijn er ook Oekraïense bijbel en Oekraïense kinderstripbijbels neergelegd in de nis. De Bijbels en boekjes mogen gratis meegenomen worden. Er staat een bus bij voor een vrije gift. Op deze manier heeft onze gemeente de mogelijkheid gecreëerd om Bijbels te verspreiden aan degene die daar belangstelling en behoefte aan hebben.  

Literair concert Carel ter Linden Dorpskerk Vorden
Gedichten en bijpassende pianowerken wisselen elkaar af tijdens het literair concert dat op zondag 18 september in de Dorpskerk in Vorden plaatsvindt. Mirjam Karres speelt piano en Carel ter Linden draagt gedichten voor.
Carel ter Linden, emeritus predikant, maar bij een breed publiek beter bekend als de  hofpredikant, is tevens schrijver en dichter. Hij heeft prachtige gedichten (eigenlijk meer verhaaltjes) geschreven over het leven en gebundeld in een boekje “Om een zin “.
De gedichten zijn niet bijbels maar wel met een diepere betekenis. Ze zijn afwisselend ontroerend, luchtig, vrolijk en toegankelijk. Zinnen, woorden en beelden resoneren na in de muziek. Concertpianiste Mirjam Karres heeft hier prachtige pianowerken bij uitgezocht die zij speelt op de vleugel.
Op het programma staan composities van Bach, Scarlatti, Chopin, Liszt en Debussy en zo wisselen muziek en woord elkaar af.  Informatie staat op https://www.literairconcert.nl
Zondag 18 september, aanvang 15.30 uur. De prijs voor dit concert is € 15.- p.p. Reserveren via info@vriendenvandedorpskerkvorden.nl. Kaarten ook verkrijgbaar voor aanvang in de kerk.

Vrijwilligers gezocht
De oorlog in Oekraïne brengt ook vluchtelingen bij ons. Ze verblijven hier bij gastgezinnen en in door de gemeente aangewezen opvanglocaties. In onze gemeente zijn het op moment van schrijven al ruim honderd. Voor hen en andere vluchtelingen heeft Vluchtelingwerk versterking nodig voor haar vrijwilligers. Mensen die de weg weten bij de verschillende Nederlandse instanties en vanwege het werk met tal van formulieren graag met hbo-denkniveau.
Kun jij een dag in de week inruimen voor deze vluchtelingen. Geef dan je gegevens door aan vluchteling@pgvorden.nl

Alvast bedankt voor je bereidheid.
Namens de kerken van Bronckhorst, 
Wilfrieda Stam en Ruben den Hertog

Ruben den Hertog
Predikant
0575 474810


Uit het Petrus Magazine van de PKN Nederland: 

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.  Deze keer aandacht voor: Hoe  Zunderdorp weer jonge mensen in de kerk probeert te krijgen, Moldavische jongeren blijven bidden om vrede en een mooi lied en gebed van Andre Troost waar we dit nieuwsbulletin mee afsluiten.

Zon, voorzichtig stralend,
God, een mens van vlees en bloed,
die ons, hoe ver dwalend,
lachend met een kus begroet -

stil en zacht gekomen,
dageraad in onze nacht,
licht in zwarte dromen:
ochtendgloren, langverwacht -

Hemel, warm de aarde,
heel mij, streel mij, smeed voortaan
ploegen, smelt de zwaarden -
liefde, raak de wereld aan.

Amen

lees meer ยป
 
AGENDA AGENDA
12 juli 19.00 uur - Anker, Gespreksavond geloofsbelijdenis
27 juli 10.00 uur Anker- 10 jaar Koffie met een Oortje, jubileumviering
 
 
 

Vakantiekinderkerk
datum en tijdstip 14-08-2022 om
meer details

Kerkdienst Remigiuskerk
datum en tijdstip 14-08-2022 om 10.00 uur
meer details

Meditatief schilderen in de kerk
datum en tijdstip 18-08-2022 om
meer details

Kerkdienst Remigiuskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.