PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 18 augustus 2017 Nieuwsbulletin 18 augustus 2017

In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. De berichten zijn ook opgenomen in het regionale blad Kerkleven. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie.

Diensten

zaterdag 19 augustus
Veldkapel (tussen Baak en Wichmond
Oecumenische viering
19.30 uur pastoraal werker Jaap van Kranenburg en ds. Fini v.Zoelen
Thema: Alle hens aan dek.
Collecte: World Servants
Bij slecht weer in de St.Martinuskerk te Baak

20 augustus
Kerk
10.00 uur ds.J.J.v.Zoelen

27 augustus
Kerk
10.00 uur mevr.J.Ruiterkamp, Vorden

3 september
Kerk
10.00 uur ds.J.J.v.Zoelen
Startzondag
M.m.v. koor Enjoy en enkele leden van het Gospelkoor Inspiration uit Vorden. o.l.v. Piet Piersma.

 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN

Oogstdankviering bij de Veldkapel in Baak: 
Ook dit jaar zal er weer een oogstdankviering worden gehouden op de bekende plek: bij de Veldkapel aan de Vordenseweg, tussen Baak en Wichmond.
De plaatselijke afdeling van LTO Noord (Land- en Tuinbouw Organisatie) is – al jaren – de initiatiefnemer. 
U bent van harte welkom bij deze oecumenische viering op zaterdag 19 augustus, om 19.30 uur. Voorgangers zijn pastoraal werker Jaap van Kranenburg en ds. Fini van Zoelen. Bij slecht weer zullen we uitwijken naar de St. Martinuskerk in Baak, maar we hopen ook dit keer weer buiten te kunnen zitten op die prachtige plek om daar Gods lof te zingen en onze dankbaarheid te uiten. 
Het thema zal dit jaar zijn ‘Alle hens aan dek’. Er wordt veel gevraagd van de verschillende sectoren, denk maar aan derogatie en de invoering van fosfaatrechten en de beslissingen daarover van de regering. Eens te meer wordt duidelijk hoezeer solidariteit geboden is onder de boeren. Alleen dan kunnen we er met elkaar uit komen, zodat aan ieder recht wordt gedaan. 
Het is inmiddels een mooie traditie dat de muziekvereniging Nieuw Leven ons wil begeleiden. Karlijn Beuseker zal iets vertellen over het doel van de collecte: World Servants. Ook dit jaar heeft een groep jongeren zich ingezet voor een project elders in de wereld. Drie weken in juni-juli zijn ze naar Myanmar geweest om er de helpende hand te bieden. Karlijn zal er meer over vertellen en over de doelstelling van World Servants. We hopen er weer een inspirerende viering van te maken en ontmoeten u graag op 19 augustus.
Jaap van Kranenburg en Fini van Zoelen

Startzondag op 3 september:
De startzondag wordt i.v.m. het kermisweekend niet op 17 september gehouden (zoals in de planning was), maar op 3 september. Bij nader inzien leek het ons geen goed idee om in het kermisweekend te starten. Het koor Enjoy zal meewerken, aangevuld met leden van het Gospelkoor Inspiration uit Vorden. Er zijn nl. nogal wat leden die niet aanwezig kunnen zijn, dus deze versterking van het andere koor van Piet Piersma is erg welkom. 
Ds. Fini van Zoelen

 
ALLE KINDEREN WELKOM, OOK IN DE ZOMER! ALLE KINDEREN WELKOM, OOK IN DE ZOMER!

Ook in de zomervakantie alle kinderen welkom in de dienst!
De kinderkerk loopt deze zomer tot en met zondag 16 juli. Maar ook in de zomervakantie is er aan de kinderen gedacht. Ina Wijmenga verzorgt tot en met 20 augustus iedere zondag een speciaal programma voor grote en kleinere kinderen. Welkom dus!  

 
IN DE GEMEENTE IN DE GEMEENTE

In memoriam:
Op zaterdag 15 juli stierf ons gemeentelid Hendrika Wilhelmina (Rikie) Potman-Aalbers, in de leeftijd van 72 jaar. Ze woonde met haar man Johan aan de Zutphen-Emmerikseweg 53A in Toldijk. Ze werd geboren in Toldijk en heeft er haar hele leven gewoond. Rikie van de fietsenmaker – zo was ze bekend in Toldijk. Haar ouders hadden een fietsenzaak, maar daarbij ook een winkel waar van alles te koop was. Rikie hielp mee en functioneerde ook als chauffeur. Verder was ze erg sportief: zwemmen, gymnastiek, tennissen, wandelen, fietsen. In 1972 trouwde ze met Johan Potman en ze kregen twee zonen, Jordy en Dennis, en later twee kleinkinderen, Féline en Thijmen, waar ze geregeld – tot hun grote vreugde – op pasten.
Toen Rikie 50 was werd er borstkanker bij haar geconstateerd, maar gelukkig genas ze daarvan. De laatste jaren speelde de ziekte weer op en dat betekende opnieuw behandelingen die ze aanging, maar die wel hun tol eisten. Ze was daar bijzonder moedig in, maar tenslotte moest ze het opgeven en is, na een week in het ziekenhuis, thuis gekomen om daar te sterven. De laatste zware jaren leidde ze een enigszins teruggetrokken leven. Op de rouwkaart zien we een prachtige foto van Rikie op de rug die met de hond wandelt. Zo zagen we haar ook geregeld langs de Z.E. weg lopen. We hebben haar gekend als een lief, zorgzaam en eerlijk mens. In een aantal openhartige gesprekken die we het laatste jaar met elkaar mochten voeren, kwam naar voren dat ze ooit belijdenis had gedaan, maar dat het voor haar geen betekenis meer had. Wel vond ze het belangrijk om de kerk te steunen, omdat het een goed instituut is waar veel mensen behoefte aan hebben. 
Op vrijdag 21 juli vond de crematie plaats in ‘de Omarming’ in Zutphen.
We wensen haar man Johan, haar kinderen en kleinkinderen de hulp en bemoediging toe van aandachtige mensen om hen heen. Moge de Here God hun weg verlichten.
Ds. Fini van Zoelen 

In memoriam:
Op donderdag 3 augustus stierf ons gemeentelid Reindina Jacoba – Reina – Wunderink-Leneman, in de leeftijd van 89 jaar. Ze was weduwe sinds 21 januari 2005 van Bernard Wunderink. Ze woonde aan de Kruisbrinkseweg 2 in Toldijk.
Ze is geboren op 27 maart 1928 aan de Kerkhofweg in Steenderen als jongste dochter van Gerrit Leneman en Christina Blankvoort. Toen ze 2 jaar was verhuisde het gezin naar de Paardenstraat, daar kon haar vader naast zijn timmerwerk ook een kleine boerderij beginnen. Ze heeft een gelukkige jeugd gehad. Na de lagere school bezocht ze de naaischool en de kookschool, zoals veel meisjes in die tijd en daarna ging ze “in betrekking”. 
In 1949 leerde ze haar toekomstige man kennen, Bernard Wunderink, en in 1952 trouwden ze. Zoon Johan werd geboren in 1954 en dochter Stieni in 1958. Vanaf haar huwelijk heeft ze zich met grote toewijding en liefde ingezet voor het bedrijf, ‘den Bremer’. Ze heeft altijd hard meegewerkt en had er veel leuke herinneringen aan. Ze kookte diners voor bruiloften. Er was op die dagen veel hulp. Vooral aan het samen zingen tijdens de afwas had ze mooie herinneringen. En tot op hoge leeftijd stak ze de weg even over om te helpen bij de afwas. Op haar eigen bescheiden manier heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van ‘den Bremer’. Elke generatie moet het immers weer waarmaken, hoe oud het bedrijf ook is.
Johan en Stieni trouwden en ook de aanhang werd warm ontvangen. Met de 4 kleinkinderen had ze een sterke band. Ze zag ze dagelijks, ze mochten altijd mee-eten en logeren.
Veel zorg heeft ze gehad voor haar man. Hij kreeg diabetes op zijn 40e en de zorg voor hem, de kinderen en het bedrijf vroegen veel kracht van haar. Na zijn overlijden in 2005 lukte het haar om de draad van het leven weer op te pakken; met haar schoonzusje Dinie Wunderink heeft ze menige fietstocht gemaakt. Ze was lid van Passage en genoot van koersballen in De Bongerd, breien met de buurvrouwen, tripjes van de Zonnebloem en ze was een vaste bezoeker van ‘Koffie met een oortje’. Ook was ze elke zondag in de kerk te vinden, samen met schoonzus Dinie Wunderink. 
In november 2016 werd er longkanker bij haar geconstateerd. Ze koos ervoor om verder geen behandelingen meer te ondergaan. Zo kon ze rustig thuis blijven, omringd door de niet aflatende zorg van de kinderen en kleinkinderen en dankzij de hulp van de Thuiszorg en de huisarts.
Op 8 augustus hebben we afscheid van haar genomen in de Remigiuskerk in Steenderen, waar ze ooit gedoopt werd en belijdenis deed. We hebben gelezen uit Hebreeën 13 over de gastvrijheid die zo kenmerkend voor haar was en Ps. 131. Bescheidenheid, soberheid en geloofskracht heeft ze ons voorgeleefd en we bewaren heel veel dankbare herinneringen aan haar. Zelf had ze de liederen aangegeven die we zongen.  Moge de Here God de kinderen, klein- en achterkleinkinderen zegenen met troost en vrede.
Ds. Fini van Zoelen    

Bloemengroet
Zondag 16 juli werd er een bloemengroet gebracht bij: dhr. Gerhard Besselink, Covikseweg in Toldijk.
Zondag 30 juli bij: mevr. Henriëtte Jansen-Schieven, Z-E weg in Toldijk en dhr. Joop Flamma, Russerweg in Toldijk.
Zondag 6 augustus bij: dhr. Bart Beeftink, Toldijkseweg in Steenderen.
  

 
COLLECTES COLLECTES

De eindcollectes zijn bestemd voor:

19 augustus, World Servants
20 augustus, Onderhoud Het Anker.
27 augustus, Plaatselijk Gemeentewerk
3 september, Plaatselijk Gemeentewerk

 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN

Geestelijke verzorging Slingeland zoekt vrijwilliger
In het Slingeland Ziekenhuis wordt elke zondag om 10.00 uur een kerkdienst of bezinningsbijeenkomst gehouden. Hiervoor worden mensen op vrijdagmiddag uitgenodigd door een groep vrijwilligers. Op zondagmorgen worden degenen die de dienst willen bijwonen opgehaald en na afloop weer teruggebracht door vrijwilligers.
Elke 2e en 4e zondag van de maand is er een protestantse viering. Voor de 2e  zondag van de maand zoeken we een vrijwilliger, die als groepsleider kan functioneren.  Van u wordt verwacht dat u:
Deze zondagmorgen vanaf 8:30-12:00 uur beschikbaar bent.

  • goed ter been bent
  • goed om kunt gaan met mensen
  • kunt delegeren
Het eerste aanspreekpunt bent van het team vrijwilligers op de 2e zondag.
drie keer per jaar een vergadering van anderhalf uur kunt bij wonen
zich thuis voelt bij de werkwijze van de geestelijke verzorging
de regels voor vrijwilligers van het SZ kunt onderschrijven. 
Voor de  vrijdagmiddaggroep zijn wij op zoek naar  een vrijwilliger, die het leuk vindt om patiënten op de kamer uit te nodigen voor de viering van zondag. Wij zoeken mensen die makkelijk kunnen communiceren, goed ter been zijn en op vrijdagmiddag beschikbaar zijn van 13:30-16:00 uur. Dit kan ook op invalbasis.
Wij bieden:
  • Een gezellige ongedwongen sfeer met vrijwilligers onderling.
  • Werk dat door patiënten en door het ziekenhuis erg gewaardeerd wordt.
  • Eén keer per jaar een vrijwilligersdiner en een kerstpakket.
Bent u geïnteresseerd om dit team te komen versterken, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met de geestelijke verzorging:
Slingeland Ziekenhuis, t.a.v. Geestelijke Verzorging,
Kruisbergseweg 25,
7009 BL Doetinchem,
tel 0314 329182 of stuur een e-mail 

 
AGENDA AGENDA


dinsdag 22 augustus
Moderamen 19.30 uur.

donderdag 24 augustus
Ouderlingenberaad
Kerkrentmeesters
20.00 uur in Het Anker.
 
donderdag 31 augustus
Kerkenraad
19.45 uur in Het Anker.

Kopij voor het volgend Kerkleven 
dat uitkomt op 1 september,
inleveren: t/m woensdag 23 augustus,
J.F.Oltmansstraat 22 of Email:

 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 20-08-2017 om 10:00 uur
meer details

 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.