PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 20 april 2018 Nieuwsbulletin 20 april 2018

In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie.

22 april, 10.00 uur in de kerk. 
Voorganger is ds. J.J. v. Zoelen

29 april, 10.00 uur in de kerk. 
Voorganger is ds. H. Nekeman, Olst

6 mei, 10.00 uur in de kerk. 
Voorganger is ds. J.J. v. Zoelen

 

 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN

Zondag 22 april, alweer de 4e zondag van Pasen, draagt de naam ‘Jubilate!’ (Jubelt!).
De evangelielezing is ook dit keer uit het evangelie naar Johannes en wel hoofdstuk 10:11-16, waar het gaat over de goede Herder. Al is het beeld van de herder met zijn kudde uit ons dagelijks leven verdwenen, toch spreekt het nog altijd aan. Zo is Psalm 23 één van de meest bekende en geliefde Psalmen. 
Zondag 29 april is ds. Nekeman onze voorganger. Ook voor die zondag – met de naam ‘Cantate!’ (Zingt!) – is de hoofdlezing uit Johannes: Johannes 15:1-8.
Zo klinkt de Paasjubel nog steeds door in deze weken na het feest van de Verrijzenis. En in deze warme lentedagen doet de schepping er alles aan om Gods lof te zingen en ons te verwijzen naar de grote Maker.   

Avondmaal in de Bongerd:
Al vaker heeft de kerkenraad de mogelijkheid onder uw aandacht gebracht om het avondmaal aan huis te vieren. Soms is het niet meer mogelijk om naar de kerk te komen en kan er toch verlangen zijn om de Maaltijd van de Heer te vieren. Ik vroeg het eens aan een gemeentelid: wat mist u aan de kerkgang? En het antwoord was: de viering van het avondmaal. 
Op 24 april, om 11.00 uur, wordt er in kleine kring avondmaal gevierd in de Bongerd.  
Schroom niet om het aan uw ouderling of dominee te vragen als u dit ook graag zou willen. Een wens waar de verrezen Heer zich in zal verheugen.

 
IN DE GEMEENTE IN DE GEMEENTE

Gezamenlijk moderamen met Wichmond
Maandag 23 april hebben we een gezamenlijke vergadering met de gemeente van Wichmond. De beide moderamina komen samen om één en ander te bespreken. We doen dat één keer per jaar en we vinden het belangrijk om van elkaars wel en wee op de hoogte te blijven. 

Koffie met een oortje anders
De laatste woensdag van de maand is er altijd ‘koffie met een oortje’. ’s Morgens van 10.00-11.15 uur. Altijd genoeglijk: ontmoeting en aandacht voor elkaar en een onderwerp wat we met elkaar bespreken. Dat kan van alles zijn en het is mooi om elkaars verhalen en ervaringen te horen. Dit keer (25 april) gaan we naar het museum van Bernard Schieven aan de Lamstraat.  Om 14.00 uur staan er een aantal auto’s bij het Anker; wie mee wil rijden, is welkom. Bernard zal ons rondleiden door zijn museum en ons veel vertellen over allerlei voorwerpen die misschien niet meer gebruikt worden in deze tijd, maar die dat wel lange tijd hebben gedaan en waar veel verhalen over te vertellen zijn. Dat laatste is Bernard wel toevertrouwd! We zien ernaar uit! 
Dus…als u mee wilt, zorg dan dat u om 14.00 uur bij het Anker bent, woensdagmiddag 25 april.

Gelukwensen voor koning Willem Alexander
Vrijdag 27 april is het koningsdag, de verjaardag van onze koning Willem Alexander.
We willen hem van harte feliciteren met zijn verjaardag en wensen hem vrede, alle goeds en Gods zegen toe, samen met zijn vrouw en kinderen. Het is een geluk om een koning en koningin te hebben die zich enorm inzetten om er te zijn voor alle Nederlanders. Ik geloof dat ze daar goed in slagen en dat stemt tot dankbaarheid. Af en toe realiseer ik me dat we ontzettend bevoorrecht zijn om te mogen wonen in een land van vrede en recht. Waar de dingen ordelijk verlopen, waar onze openbare ruimte wordt onderhouden, waar we in vrijheid onze mening kunnen zeggen en ons geloof kunnen beleven, waar misstanden aan de kaak kunnen worden gesteld, en zo zou er nog heel veel op te noemen zijn. Bij alle kritiek is het belangrijk om hier bij stil te staan.

Kring over de geloofsbelijdenis
Op dinsdagavond 1 mei komt de gesprekskring over de geloofsbelijdenis nog een keer bij elkaar. Om 20.00 uur in het Anker. We lezen hoofdstuk 7 uit het boekje van W. v.d. Zee.

Avondgebed 
Woensdag 2 mei om 19:30 tot 20:15 uur in Het Anker. 
Elke maand een ander thema, verwoord in tekst, liederen en stilte. We steken een kaars aan en bidden hardop en in stilte.
Ook het gebedenboek wordt gebruikt. Van harte welkom hieraan mee te doen, of het eens te ervaren. Ook als u/jij nog niet eerder bent geweest.

4 en 5 mei
Op 4 mei herdenken we met name de doden die er in de 2e wereldoorlog zijn gevallen. En we denken dan vooral aan de Joodse slachtoffers die naar de concentratiekampen in veewagens werden afgevoerd als slachtvee. Het blijft onbegrijpelijk dat de Holocaust kon plaatsvinden in het hart van Europa, met zijn eeuwen van beschaving, filosofie en christendom. Blijkbaar een flinterdun laagje waaronder onze duistere kanten huizen. We hebben vooral het O.T. nodig om ons daaraan te herinneren.         
De grote geleerde en natuurkundige Pascal bracht het 3 eeuwen geleden al zó onder woorden: ‘Wat een hersenschim is dan toch de mens! Wat een ongehoord wezen! Wat een chaos! Wat een vat vol tegenstrijdigheden. Rechter over alle dingen. Onnozele aardworm. Drager van de waarheid. Poel van onzekerheid en dwaling. Glorie en uitvaagsel van het heelal’.
Als wij die dubbelheid in onszelf vergeten of ontkennen, gaat het mis en worden wij gevaarlijk voor elkaar.
5 mei vieren we als Bevrijdingsdag. Joden zeggen: ‘vergeten is ballingschap, gedenken bevrijding’. 
Ds. Fini van Zoelen

Bloemengroet
Zondag 8 april werd er een bloemengroet gebracht bij: mw. Gerda Heebink-Kamperman, H. Addinkstraat in Steenderen.
Zondag 15 april was er een bloemengroet voor mw. Toos Jansen-Breunissen, Beekstraat in Toldijk. 

 
COLLECTES COLLECTES

De eindcollectes zijn bestemd voor:
22 april, Eredienst en Kerkmuziek
29 april, Plaatselijk Gemeentewerk
6 mei, Missionair werk

 
AGENDA AGENDA

woensdag 25 april
Koffie met een oortje
vertrek 14.00 uur vanaf Het Anker.

dinsdag 1 mei 
Kring over de geloofsbelijdenis
20.00 uur in het Anker.

woensdag 2 mei
Avondgebed
19.30 uur in Het Anker.
Kopij voor het volgende Nieuwsbulletin 
dat verschijnt op vrijdag 4 mei,  
inleveren t/m maandag 30 april, 
J.F.Oltmansstraat 22 of email:

 
Kerk zijn 2018 nr. 1 Kerk zijn 2018 nr. 1

Lees hier het eerste nummer van KERK ZIJN

klik op het blad

 
 

Kerkdienst, Remigiuskerk
datum en tijdstip 29-04-2018 om 10:00 uur
meer details

Avondgebed
datum en tijdstip 02-05-2018 om 19:30 uur
meer details

Ontspanningsmiddag HVD
datum en tijdstip 20-10-2018 om
meer details

 
KERK ZIJN
 
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.