PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 26 mei 2017 Nieuwsbulletin 26 mei 2017

In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. De berichten zijn ook opgenomen in het regionale blad Kerkleven. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie.

Diensten

28 mei
Kerk
10.00 uur ds.T.Wiersum, Wichmond

2 juni
Kerk
Dankdienst - 50 jarig huwelijk Riek en Bernard Schieven.
14.00 uur ds.J.J.v.Zoelen

4 juni
Pinksteren
Kerk
10.00 uur ds.J.J.v.Zoelen
m.m.v. de Cantorij

11 juni
Kerk 
10.00 uur dhr.H.Dijkman, Vorden

 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN

Bij de kerkdiensten:
Op vrijdag 26 mei zijn Bernard en Riek Schieven (Lamstraat 12, Toldijk) 50 jaar getrouwd. Dit willen ze vieren op vrijdag 2 juni. Ook hebben ze de wens te kennen gegeven om een dankdienst te houden in de Remigiuskerk, op diezelfde dag om 14.00 uur. Daarvoor wordt u allen van harte uitgenodigd. We wensen Bernard en Riek, samen met hun kinderen en kleinkinderen, familie, buren en vrienden een prachtige en onvergetelijke dag toe. En de zegen van de Here God op hun levensweg; dat ze die met vreugde nog een lange tijd mogen gaan. 

Op 4 juni is het Pinksteren. Er is een feestelijke dienst om 10.00 uur in de Remigiuskerk, waaraan de Cantorij zal meewerken. Pinksteren is de afronding van het Paasfeest, letterlijk de 50e dag van Pasen. Mag het vuur van de Heilige Geest, de Geest van de opgestane Heer, zich verspreiden over ons allen, zoals het beschreven staat in Handelingen 2. De leerlingen zaten bij elkaar en plotseling kwam er een heftige wind de kamer binnen en tongen van vuur verschenen op de hoofden van allen. Wat kan dit anders betekenen dan dat zij ‘in vuur en vlam’ stonden voor het Evangelie van hun Heer Jezus Christus die zijn belofte had ingelost: Ik ga heen naar de Vader, maar laat jullie niet als wezen achter. Nog altijd drijft de Geest ons aan, anders was de kerk allang ter ziele gegaan.

Een mooi pinksterlied is lied 970 (staat niet onder de Pinksterliederen):
Vlammen zijn er vele, één is het licht, licht van Jezus Christus,
Vlammen zijn er vele, één is het licht, wij zijn één in Christus

Ranken zijn er vele, één is de stam, wijnstok van het leven,
Ranken zijn er vele, één is de stam, wij zijn één in Christus.

Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, Geest van Jezus Christus,
Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, wij zijn één in Christus.

Velen mogen dienen als onze Heer, Hij wast onze voeten,
Velen mogen dienen als onze Heer, wij zijn één in Christus.

Leden zijn er vele, één is zijn kerk, wij zijn Christus’ lichaam,
Leden zijn er vele, één is zijn kerk, wij zijn één in Christus.  

 

 
IN DE GEMEENTE IN DE GEMEENTE

Huwelijksjubileum
Op 26 mei 2017 zijn dhr. Bernard Schieven en mevr. Riek Schieven-Braakhekke, Lamstraat  in Toldijk, 50 jaar getrouwd. 
Op 5 juni 2017 zijn dhr. Gert Maalderink en mevr. Marja Maalderink-Harenberg, H.Addinkstraat in Steenderen, 25 jaar getrouwd.
Namens de gemeente worden beide bruidsparen hartelijk gefeliciteerd met dit jubileum, een fijne dag en met Gods zegen alle goeds voor de toekomst gewenst. 

Bloemengroet
Zondag 7 mei werd er een bloemengroet gebracht bij:
mevr. Bertha Olthof-Willemsen, Weth. Massinkstraat in Toldijk,
dhr. Willem Berendsen en mevr. Jo Berendsen- Hissink, Weth.Massinkstraat in Toldijk en mevr. Neeltje Wijers-Honkoop, H. Addinkstraat in Steenderen. 
Zondag 14 mei werd er vanuit de Oecumenische dienst in de Willibrordkerk een bloemengroet bezorgd bij: mevr. Willemien en dhr. Chris Willemsen, Kon Wilhelminastraat in Steenderen en dhr. Paul Hendriks, Toldijkseweg in Steenderen.

Met het oog op Startzondag en het nieuwe seizoen:
De activiteiten van het seizoen 2016/2017 zijn zo ongeveer ten einde gekomen. De zomer komt er aan en daar zijn we aan toe. Even afstand nemen, buiten zijn in de tuin of op andere manieren. Graag wil ik nog eens zeggen hoe dankbaar ik ben voor al die gemeenteleden die er gewoon zijn op zondag en/of die zich inzetten/hebben ingezet voor de gemeenschap. Dat zijn er enorm veel. Ieder op eigen manier. Een levend netwerk van betrokkenheid – een groot goed in deze tijd!
Op 30 mei ben ik in ‘het Anker’, om 20.00 uur, om met diegenen die dat leuk vinden, na te denken over de invulling van de Startzondag en het komende seizoen. Een soort brainstorm. Als u die avond niet kunt, maar wel ideeën hebt, laat het weten (mijn telefoon: 844328, mailadres:
De website van de protestantse kerk schrijft over de Startzondag:
‘Dit jaar is het (landelijke) thema van de startzondag 'een open huis'. Hiermee sluit de startzondag aan bij de landelijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. Een open huis zijn is immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk’. 
Of dit het thema wordt, dat gaan we bekijken.

Vakantie:
Van 6 juni tot 4 juli ben ik afwezig vanwege vakantie. In geval van nood kunt u zich altijd wenden tot uw wijkouderling of de scriba. Graag zie ik u in gezondheid terug en wens u/jullie nu alvast een mooie zomertijd toe, of u nu op reis gaat of thuis blijft. 
Ds. Fini van Zoelen

 
COLLECTES COLLECTES

De eindcollectes zijn bestemd voor:

28 mei, Onderhoud Het Anker

4 juni, Pinksterzending
Sterkere kerken in Nicaragua
In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van Bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk. Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden krijgen een langere tijd begeleiding. Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom leert Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving. De gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door deze aanpak. In 2017 wil Teyocoyani in veertig gemeenten trainingen geven. Een tweedaagse bijbelstudie in een dorp kost bij voorbeeld € 6 per persoon. De collecte van vandaag is bestemd voor Teyocoyani 
Van harte aanbevolen!

11 juni, Werelddiaconaat

 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN


GEESTELIJKE VERZORGING 
SLINGELAND ZIEKENHUIS DOETINCHEM
ZOEKT VRIJWILLIGER
In het Slingeland Ziekenhuis wordt elke zondag om 10.00 uur een kerkdienst of bezinningsbijeenkomst gehouden. Hiervoor worden mensen op vrijdagmiddag uitgenodigd door een groep vrijwilligers. Op zondagmorgen worden degenen die de dienst willen bijwonen opgehaald en na afloop weer teruggebracht door vrijwilligers.
Elke 2e en 4e zondag van de maand is er een protestantse viering. Voor de 2e  ZONDAG VAN DE MAAND zoeken we een vrijwilliger, die als GROEPSLEIDER kan functioneren.  Van u wordt verwacht dat u:
-    Deze zondagmorgen vanaf 8:30-12:00 uur beschikbaar bent.
-    goed ter been bent 
-    goed om kunt gaan met mensen
-    kunt delegeren
-    Het eerste aanspreekpunt bent van het team vrijwilligers op de 2e zondag.
-    drie keer per jaar een vergadering van anderhalf uur kunt bij wonen
-    zich thuis voelt bij de werkwijze van de geestelijke verzorging
-    de regels voor vrijwilligers van het SZ kunt onderschrijven.

Voor de  vrijdagmiddaggroep zijn wij op zoek naar  een vrijwilliger, die het leuk vindt om patiënten op de kamer uit te nodigen voor de viering van zondag.
Wij zoeken mensen die makkelijk kunnen communiceren, goed ter been zijn en op vrijdagmiddag beschikbaar zijn van 13:30-16:00 uur. Dit kan ook op invalbasis. 
Wij bieden:
Een gezellige ongedwongen sfeer met vrijwilligers onderling.
Werk dat door patiënten en door het ziekenhuis erg gewaardeerd wordt.
Eén keer per jaar een vrijwilligersdiner en een kerstpakket.
Bent u geïnteresseerd om dit team te komen versterken, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met de geestelijke verzorging:
Slingeland Ziekenhuis, t.a.v. Geestelijke Verzorging, 
Kruisbergseweg 25, 
7009 BL Doetinchem, 
tel 0314 329182. Mail: 

 
AGENDA AGENDA

woensdag 31 mei
Koffie met een oortje
10.00-11.15 uur in Het Anker. afb.koffie met een oortje

Kopij voor het volgend Kerkleven 
dat uitkomt op 9 juni,
inleveren: t/m woensdag 31 mei,
J.F.Oltmansstraat 22 of email:

 
 

Hemelvaartsdag, kerk
datum en tijdstip 25-05-2017 om 9:00 uur
meer details

koffie met een oortje
datum en tijdstip 31-05-2017 om 10:00
meer details

 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.