PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 23 juni 2017 Nieuwsbulletin 23 juni 2017

In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. De berichten zijn ook opgenomen in het regionale blad Kerkleven. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie.

Diensten

25 juni
Kerk
10.00 uur dhr. Herman Haan, Toldijk

2 juli
Kerk
10.00 uur mevr.G.Pols, Zutphen

9 juli
Kerk
10.00 uur ds.J.J.v.Zoelen
Dienst van schrift en tafel.

 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN

Historische vleugel in de Remigiuskerk
Op zondagmiddag 21 mei werd tijdens het concert van Full House & Friends een authentieke vleugel in onze kerk in gebruik genomen. Lucian Venderink speelde een Prelude van Johann Sebastian Bach en begeleidde daarna Full House op dit bijzondere instrument. Het gaat namelijk om een instrument dat de Zwitserse vleugelbouwer Jacques Trost vervaardigde omstreeks 1890 te Zürich. De vleugel werd aan het kerkgebouw geschonken door mevrouw Franke uit Diepenveen. Zij kreeg dan ook tijdens het concert op 21 mei als waardering hiervoor een bos bloemen overhandigd.
Naast het Mitterreither orgel is deze Trost-vleugel het tweede historische instrument in onze kerk, dat tijdens concerten, maar natuurlijk ook tijdens de kerkdiensten gebruikt kan worden.

 

 
IN DE GEMEENTE IN DE GEMEENTE

Gouden Bruidspaar
Liefde is als een schaduw
Zichtbaar onzichtbaar 
Altijd nabij 
Jansje en Gerrit Ruiterkamp - Klein Lebbink, Margrietlaan 7, 7251 AT Vorden, zijn op 30 juni a.s. 50 jaar getrouwd.
Wij feliciteren het gouden bruidspaar van harte en wensen hen een gezellige dag toe en Gods zegen voor de toekomst. 

Bloemengroet
Zondag 11 juni werd er een bloemengroet gebracht bij:
mevr. K. Wesdorp-Breukel, Kon.Wilhelminastraat in Steenderen.

Afsluiting Eat & Meet met Pasen
Een korte terugblik op de tweede helft van het seizoen.
Vanaf januari tot rond Pasen is de Eat & Meet-groep  bij elkaar gekomen.
In januari waren we te gast bij de familie Terpstra samen met de 16+ groep en de B2B band. Ook de jeugdouderling Marlies Groeneveld en ds. Fini van Zoelen waren aanwezig. Herman Haan was gevraagd om een workshop te verzorgen over muziek en geloof.  Ds. Fini van Zoelen vertelde de jongeren wat de kernpunten zijn van het christelijk geloof.  Met dit als uitgangspunt leerde Herman Haan de jongeren om zelf aan de slag te gaan die kern in een tekst op muziek te zetten.  De verschillende groepjes lieten aan het eind van de avond hun creatie aan de anderen horen. Sommigen zongen  en anderen lazen voor wat ze geschreven hadden. Sommigen bespeelden een instrument. Samen eten hoorde er natuurlijk ook bij. In de jeugddienst in februari heeft een van de groepjes hun lied nog eens laten horen.  Daarna kwamen we op de Kastanjelaan weer bij elkaar op de zondagavond en gingen we verder met het programma van The Bridge (ontwikkeld door Youth for Christ en Stichting Timoteus). We volgden de twaalfjarige Jezus in zijn leven en verbonden dat met ons eigen leven. Verschillende geloofsaspecten zijn aan de orde geweest, zoals de kerk, gemeente, keuzes maken, tijd voor God en voor elkaar.  En dat alles in een ontspannen sfeer, in openheid en met spel en creatieve werkvormen.
Hieronder lezen jullie nog de ervaringen van drie Eat & Meet-bezoekers.
We hebben het Eat & Meet-seizoen met Pasen afgesloten. Voor de gezelligheid en omdat het anders zo lang duurt voor we elkaar weer spreken, komt er nog een barbecue in de zomer. We hopen dat jullie volgens jaar weer met net zoveel enthousiasme en openheid zullen komen. Alle andere jongeren vanaf ongeveer 12 jaar zijn dan ook van harte welkom. Iedereen krijgt een persoonlijke uitnodiging, maar je kunt ook altijd contact opnemen met een van ons. Tot volgend jaar!
Emma, Milou en Kyra vertellen over Eat & Meet: 
“We begonnen in september met een barbecue als start van het seizoen. Tijdens de barbecue speelden we kennismakings-spelletjes, hebben we gegeten, en gezellig gekletst. Daarna zijn we 9 oktober begonnen met om de twee weken een Eat & Meet te houden bij Henk en Marion Knol. We hebben elke bijeenkomst een onderwerp behandeld en gezellig met elkaar gegeten en gepraat. We zijn ook meer over elkaar te weten gekomen door deze Eat & Meet-club. Elke keer doen we ook opdrachtjes bij het onderwerp van die avond. Bijvoorbeeld: bij het onderwerp ‘vertrouwen’ moesten we elkaar proberen zachtjes om te duwen, en de ander vangt je op zonder dat je het weet omdat je je ogen dicht moest houden. Ook hadden we met Kerst en Pasen een speciaal thema. We hebben tijdens Eat & Meet veel over God en Jezus gepraat en hoe je zelf over iets denkt. We hebben ook gepraat over wie God is volgens jou, en hoe je over hem denkt. Er werden dan ook stukjes uit de bijbel gelezen en we keken een video over het onderwerp. Op het einde van de maaltijd staken we als afsluiting allemaal een kaarsje aan.”
De leiding van de Eat & Meet-groep, 
Henk, Marion en Marieke
Email: of whats app: 0615226413

Terugblik jong-en-oud viering 
Ik zie wat jij niet ziet! Op zondag 18 juni hadden we een fijne jong-en-oud viering. Wat zie jij als je in de spiegel kijkt? Is dat wie je bent? Of ben je wat anderen van je zien of denken? Gelukkig kijkt God met andere ogen... Emma, Milou, Kyra, Evert, Jan en voorganger Olaf ten Napel vertelden samen het verhaal van de verloren zoon in 'stemmen'.  De oudste én jongste gingen ervan uit dat hun daden, werken en gehoorzaamheid het allerbelangrijkste waren. Niets bleek minder waar: de Vader had ze lief, niet dankzij maar ondanks. Jouw id hangt bij God niet af van wat anderen zeggen, hoe goed je scoort, de fouten die je maakt... God ziet wat jij niet ziet. We mochten ook kijken naar de prachtige beelden van Maaike van de Kuur. Zij zette kinderen in de sloppenwijken van Kampala (Oeganda) in hun kracht met mooie en stoere foto's. De opbrengst van de uitgangscollecte ging dan ook naar dit Project Hoop. Wat fijn dat de kinderen gewoon onder ons konden zijn in de kerk onder leiding van Marije. Esmee, Evert, Lonneke, Derk Jan en Lisanne: bedankt voor het enthousiasme en de mooie muziek. Milou en Emma voor de zelfgebakken koekjes bij de koffie!   
Wim en Janine

 
COLLECTES COLLECTES

De eindcollectes zijn bestemd voor:

25 juni, onderhoud Het Anker
2 juli, Jeugdwerk PKN
9 juli, H.A.collecte

 

 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN

17.000 reacties op internetconsultatie over SILA
De consultatie die de overheid recent heeft gehouden over onder meer het afschaffen van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) heeft zo’n 17.000 reacties opgeleverd. Dit is dermate veel, dat het de consultatie is met de meeste reacties ooit. Vele kerkleden hebben de overheid laten weten verontwaardigd te zijn over het mogelijke afschaffen van SILA. 
SILA krijgt adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten en via een slim systeem krijgen ook de parochies deze informatie over verhuizen en overlijden, waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft.
Kerkleden moesten wel enige moeite doen voor de internetconsultatie, omdat een reactie alleen via de daarvoor bestemde site en methode van de overheid kon worden gegeven. Toch hebben vele betrokken en bezorgde kerkleden deze moeite genomen. De vele authentieke reacties hebben met elkaar gemeen dat men de dienstbaarheid van de kerken aan de samenleving onder druk ziet staan als SILA zou worden afgeschaft.
Reacties kwamen van kerkleden die graag de senioren in verzorgingshuizen ook in de toekomst willen kunnen blijven bezoeken, waarbij de adresgegevens onontbeerlijk zijn. Van gezinnen die het op prijs stellen na een verhuizing welkom te worden geheten in hun nieuwe parochie of kerkelijke gemeente. Van ouderen die bang zijn dat de parochie hen in de toekomst niet meer weet te vinden als ze naar een verzorggingstehuis gaan. En van vrijwilligers die hun onbegrip uitspreken over de houding van sommige politieke partijen in de Tweede Kamer die hun positieve bijdrage aan de samenleving miskennen.
Zo vermeldt één van de vele reacties: “Ik ben dan ook zeer tegen de uitvoering van de betreffende motie die aanvoelt als een koude douche voor levendige gemeenschappen die naast het met elkaar vieren van het geloof ook een duidelijke rol in de samenleving hebben, namelijk het ondersteunen van de vragende mens.”
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft naar aanleiding van de vele reacties aan minister Plasterk geschreven met een aanvullend pleidooi om facilitering van kerken niet stop te zetten maar de SILA-systematiek te handhaven en blijft in gesprek met de overheid en politiek over dit onderwerp. (overgenomen van www.kerkplein.nl)  


GEESTELIJKE VERZORGING 
SLINGELAND ZIEKENHUIS DOETINCHEM
ZOEKT VRIJWILLIGER
In het Slingeland Ziekenhuis wordt elke zondag om 10.00 uur een kerkdienst of bezinningsbijeenkomst gehouden. Hiervoor worden mensen op vrijdagmiddag uitgenodigd door een groep vrijwilligers. Op zondagmorgen worden degenen die de dienst willen bijwonen opgehaald en na afloop weer teruggebracht door vrijwilligers.
Elke 2e en 4e zondag van de maand is er een protestantse viering. Voor de 2e  ZONDAG VAN DE MAAND zoeken we een vrijwilliger, die als GROEPSLEIDER kan functioneren.  Van u wordt verwacht dat u:
-    Deze zondagmorgen vanaf 8:30-12:00 uur beschikbaar bent.
-    goed ter been bent 
-    goed om kunt gaan met mensen
-    kunt delegeren
-    Het eerste aanspreekpunt bent van het team vrijwilligers op de 2e zondag.
-    drie keer per jaar een vergadering van anderhalf uur kunt bij wonen
-    zich thuis voelt bij de werkwijze van de geestelijke verzorging
-    de regels voor vrijwilligers van het SZ kunt onderschrijven.

Voor de  vrijdagmiddaggroep zijn wij op zoek naar  een vrijwilliger, die het leuk vindt om patiënten op de kamer uit te nodigen voor de viering van zondag.
Wij zoeken mensen die makkelijk kunnen communiceren, goed ter been zijn en op vrijdagmiddag beschikbaar zijn van 13:30-16:00 uur. Dit kan ook op invalbasis. 
Wij bieden:
Een gezellige ongedwongen sfeer met vrijwilligers onderling.
Werk dat door patiënten en door het ziekenhuis erg gewaardeerd wordt.
Eén keer per jaar een vrijwilligersdiner en een kerstpakket.
Bent u geïnteresseerd om dit team te komen versterken, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met de geestelijke verzorging:
Slingeland Ziekenhuis, t.a.v. Geestelijke Verzorging, 
Kruisbergseweg 25, 
7009 BL Doetinchem, 
tel 0314 329182. Mail:
 

 
AGENDA AGENDA

donderdag 29 juni
Kerkenraad
19.45 uur in Het Anker.

donderdag 6 juli
Koffie met een oortje 
10.00-11.15 uur in Het Anker.

Kopij voor het volgend Kerkleven 
dat uitkomt op 7 juli ,
inleveren: t/m woensdag 28 juni,
J.F.Oltmansstraat 22 of email:

 
 

kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 02-07-2017 om 10:00
meer details

koffie met een oortje
datum en tijdstip 06-07-2017 om 10:00 uur
meer details

 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.